Nyheter

Angående fakturerad års-avgift för 2021

Förändringar i styrelsen

Anders Bylund lämnar sitt uppdrag som ledamot i styrelsen på grund av personliga skäl.
NYHETER & AKTUELLT

Årsavgifter

Årsavgifter till Svensboda Samfällighetsförening (SSF) och Svensboda Natur och Fritidsförening (SNF) kommer att faktureras i januari, jämfört med tidigare år då fakturorna skickats ut redan i december. Förändringen sker för att underlätta föreningens bokföringsarbete. Stämman (SSF) och medlemsmötet (SNF) beslutade i september att avgiften för 2020 blir 1900 kr (SSF) och 100 kr (SNF)

Vattenfalls upprustning i Svensboda

Vattenfall meddelade i slutet av augusti att arbetena med elnätet snart sätter igång. De har lite bråttom nu eftersom vissa tillstånd snart löper ut. Vi är ju vana vid förseningar men håller tummarna nu

Nedtagning av förbudsskylt vid norra badet

Hundförbudsskylten vid norra stranden tas nu ner, då skylten inte är tillåten enligt gällande regelverk. Allemansrätten ger alla människor, även hundägare, rätt att vistas på privata stränder. Att begränsa t

SKUGGA PÅ TOMTEN?

Nu är det möjligt att lämna önskemål avseende behov av slyröjning/ trädfällning i fastighetsnära områden! Länk: Genomförande av marklov Välkommen att kontakta din blockledare eller, grönområdesansvarig via info@svensboda. se så tar vi kontakt med dig och bokar en tid för att på plats kartlägga ärendet. Dokumenten Grönområdesplan samt Riktlinjer för marklov nås via länkar till vänster: Medlemssidor/ Naturvård

Lillsjöns vattenförening

Lillsjöns vattenförening planerar att stänga av sommarvattnet: Söndagen den 1 november 2020 . Vid kall väderlek kommer vattnet att stängas av tidigare. styrelsen/Lillsjöns vattenförening

Vandalisering Östra badet

Natten till måndagen den 27 juli vandaliserades Östra badet. Den rutschkana som funnits tillgänglig för föreningens barn har slagits sönder och går tyvärr ej att reparera. Styrelsen har polisanmält händelsen

Vägarna hyvlade

Den 8/5 hyvlade äntligen Rådmansö Schakt vägarna i Svensboda. Därefter är planen att vägarna ska grusas i nästkommande vecka. Styrelsen fick inte kännedom om vilken tidpunkt arbetet kom att ske men meddelar så här i efterhand.

Fördröjning Upprustning av elnätet

Tidplanen för Vattenfalls planerade nedgrävning av vissa ledningar och anläggande av nya nätstationer är fördröjd. Vid en kontakt med vattenfall den 31 mars uppger man att arbetet påbörjas tidigast till hösten. /Styrelsen

Flytta soptunnor pga vägarbeten!

Hyvling och grusning av vägar Med början under påskveckan kommer delar av vårt vägsystem att hyvlas för att därefter grusas. Styrelsen uppmanar alla boende att flytta undan soptunnor eller andra föremål som står nära vägen. /Styrelsen

Marklov Svensboda 1:3

Läs dokumentet HÄR

Budgetförslag 2020

Förslaget finns HÄR, men även under fliken Medlemssidor /respektive förening/ Förvaltning

Vattenfall förbättrar elnätet!

Delar av elnätet i Svensboda kommer delvis att grävas ned. Plats för nya nätstationer (transformatorkiosker) är redan förberedda. Projektering pågår för förläggning av både högspänningskablar och lågspänningskablar
Nyheter

Anmäl adressändring

Om du byter hemadress eller säljer din fastighet, lämna ny hemadress under rubriken Kontakta oss längst upp på startsidan Tack!

GRÖNOMRÅDESPLAN 2019

klicka på bilden för att få hela dokumentet

PROTOKOLL SSF/SNF höstmöten

Länkar protokoll 2019 09 28: Aktuella dokument återfinns alltid under medlemssidorna! Föreningsstämma i SSF inkommen Reservation till protokollet Medlemsmöte i SNF

Insändare: Foton på bäverfördämningar!

2019 05 19 Fördämning gjord av bävrar vid Lillsjöns utlopp mot norr, vilket höjt vattennivån i sjön med cirka 50 centimeter. Mvh, Peppe

Eldningsförbud 1/4 - 30/9

1 april - 30 september - Eldningsförbud inom detaljplanerat område Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. För svar om undantag, VAD man får elda samt rekommenderade försiktighetsåtgärder m

Röjning inom vägområde

Översyn av vattenpumpar

"Föreningen (Svensboda Natur- och Fritidsförening) har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen inom Svensboda fritidsområde och därmed ansvar för att vatten finns tillgängligt genom handpumpar inom rimligt avstånd inom fritidsområdet. " Utdrag ur Stadgarna för SNF rev 2014 Styrelsen vill informera om, att de på grund av det ekonomiska läget i SNF, inte har möjlighet att leva upp till det som SNF:s stadgar föreskriver i § 1 och § 12 angående handpumpar och vattenförsörjning. De handpumpar som står på olika ställen inom Svensboda kommer att stå kvar, men styrelsen frånsäger sig allt ansvar för funktion och vattenkvalitét

Motion till stämma och medlemsmöte

För att en motion ska komma med i årets stämma bör denna inkomma skriftligt till styrelsen före februari månads utgång. Läs mer HÄR: Vad är en motion? Hur skickar man in en motion till styrelsen? Vad ska finnas med i en motion? Vad kan man lämna in en motion om? Hur arbetar styrelsen med motioner?

Har Du något att berätta?

Välkommen med en insändare till hemsidan som publiceras här under Nyheter. Det kan vara tips, råd eller varför inte info om en häftig plats, ett utflyktsmål i Svensboda eller i närheten. Varför inte publicera bilder på djur, natur eller kanske du, grannen eller annan utfört en bragd värd att dela!? Styrelsen godkänner alla insändare och kan inte överklagas! Skicka ett mejl till webbansvarig@svensboda

- FLER NYHETER -

Via denna flik ser du nu samtliga NYHETER i spalten till höger. Fliken har skapats då inte samtliga nyheter är synliga från startsidan /webbansvarig

Vägavtal

Avtal med vägentreprenör är nu klart. Avtalet, som avser både vinter-och barmarksunderhåll, löper från 2018-10-15 till 2021-04-30 och entreprenör är Tsverige Shippingline AB i Norrtälje, och kommer att utföras av Kenneth Tidblom. Läs detaljerna HÄR: Samtliga dokument avseende SSF återfinns under Medlemssidor/ SSF föreningsstämma/ SSF Förvaltning

Förändring mejladresser svensboda.se

Den 1 oktober kommer individuella epostadresser namn@svensboda. se att försvinna. Orsak till detta är främst administrativ

Alla kan spara vatten i Svensboda; Insändare

Anders delar mig sig av följande tänkvärda info: Alla kan spara vatten i Svensboda Att använda en regnvattentunna är ett miljö- och klimatsmart sätt som alla kan spara vatten på, istället för att slösa vatten ur kranen. Regnvatten har en förnämlig fördel framför det vatten du får ur kranen – vattnet är kalkfattigt, vilket är bra för dina blommor och planteringar. Under sommarhalvåret kan en regntunna vara räddningen för dina växter

Aktuell väginformation..

...aveende utförda och planerade åtgärder, finns nu under Medlemssidor/ SSF/ förvaltning! Det gäller dammbindning, gropar, dikesklippning, vägtrummor.

VÄGTRUMMOR för vattenavflöde

En kartläggning har gjorts för reglering av underhåll och nyanskaffande av vägtrummor. Läs dokumentet HÄR: Dokumentet återfinns även under medlemssidorna /SSF /förvaltning

INBROTT I SVENSBODA

Boende i Svensboda samfällighet informeras här att det under den gångna veckan har varit inbrott i föreningarnas förråd vid fotbollsplan. Verktyg och tillbehör för betydande belopp har stulits. Ett hus i närheten har också fått besök med stulna däck som följd

NY hemsida!

Välkommen till Nya hemsidan som alla Svensbodakännare bör besöka ofta! Hemsidan är dynamisk och bör uppdateras kontinuerligt. Sänd gärna text och/ eller bild, för ev publicering, reagera på innehållet med ris eller ros, kanske både och. Skriv direkt till webbansvarig@svensboda
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin