Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018

Nyheter

NYHETER & AKTUELLT

Fakturering januari 2023

I början av januari sker utskick av fakturan för den avgift som avser samfällighetens kostnader för budgetåret 2023. Fakturan är på 3900 kronor för de medlemmar som är med i både väg- och grönområdessamfällighet. Styrelsen är medveten om att enskilda medlemmar kan ha svårt att betala hela avgiften i januari månad

Snöröjning

Inom Svensboda finns både vägar som underhålls av Svensboda Samfällighetsförening samt väg (Svensbodavägen) som sköts av Trafikverket. Svensboda samfällighetsförening ansvarar för att vägunderhåll, som exempelvis snöröjning, genomförs på de vägsträckor som ingår i samfällighetens uppdrag. Maskinerna som används vid snöröjning kräver stort vägutrymme och om vägen inte är framkomlig kan det i värsta fall innebära att snöröjning inte kan genomföras på den aktuella platsen

Information från Lillsjöns vattenförening

Styrelsen i Lillsjöns vattenförening informerar om att de planerar att stänga av sommarvattnet den 30 oktober. Vid kall väderlek kan avstängningen behöva ske tidigare än så. Informationen berör enbart de fastighetsägare i Svensboda som är medlemmar i Lillsjöns vattenförening

Nedfallna träd

Svensboda Samfällighetsförening förvaltar vägområdet i Svensboda (med undantag för Svensbodavägen) samt är ägare till fastigheten Svensboda 1:3 som är ett grönområde med såväl skogsytor som exempelvis fotbollsplan och badplats vis Stensjövägen (se karta för mer detaljerad information). I de fall träd faller över vägar eller på föreningens grönområde så ska detta anmälas till info@svensboda. se så att styrelsen kan hantera ärendet så snart som möjligt

Insamling av e-postadresser

Svensboda Samfällighetsförening och Svensboda Natur och Fritidsförening har register över sina medlemmar där information om fastighet, ägare och kontaktuppgifter sparas. Detta för att kunna skicka ut medlemsinformation och fakturor. Mer information om hur föreningen hanterar personuppgifter hittar du här

Angående Postlådor vid fotbollsplan

PostNord delar bara ut post till lådor som sitter vid vägen. Det flesta som vill ha en postadress i Svensboda har redan flyttat sin låda till någon av ställningarna vid Svensbodabacken eller Lillsjövägen. Det finns ett antal lådor kvar på den här ställningen

Föreningsstämma

Föreningsstämma/Medlemsmöte, lördag den 25 september Styrelserna för SSF och SNF har beslutat datum för föreningsstämma i SSF och medlemsmöte i SNF. Mötena kommer att planeras med hänsyn till gällande föreskrifter från myndigheterna. Detaljerad information om förutsättningarna följer med kallelsen som kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna

Protokoll från SSF och SNF

Protokoll från stämmorna i SFF och SNF finns under dokument i listen till vänster.

Stämma SNF

Välkommen på stämma för SNF 22/5 kl 11:00 vid fotbollsplanen Fullmakt finns för de som inte kan närvara Bilaga (budget med utfall)

Stämma SSF

Välkommen till stämma 22/5 vid fotbollsplanen kl 10:00. Fullmakt finns för de som inte kan närvara

Lillsjöns vattensförening

Lillsjöns vattenförening planerar att sätta på sommarvattnet: Lördagen den 24 april 2021 Vid kall väderlek kommer det att ske senare.

SKUGGA PÅ TOMTEN?

Nu är det möjligt att lämna önskemål avseende behov av slyröjning/ trädfällning i fastighetsnära områden! Länk: Genomförande av marklov Välkommen att kontakta din blockledare eller, grönområdesansvarig via info@svensboda. se så tar vi kontakt med dig och bokar en tid för att på plats kartlägga ärendet. Dokumenten Grönområdesplan samt Riktlinjer för marklov nås via länkar till vänster: Medlemssidor/ Naturvård

Budgetförslag 2020

Förslaget finns HÄR, men även under fliken Medlemssidor /respektive förening/ Förvaltning

GRÖNOMRÅDESPLAN 2019

klicka på bilden för att få hela dokumentet

PROTOKOLL SSF/SNF höstmöten

Länkar protokoll 2019 09 28: Aktuella dokument återfinns alltid under medlemssidorna! Föreningsstämma i SSF inkommen Reservation till protokollet Medlemsmöte i SNF

Översyn av vattenpumpar

"Föreningen (Svensboda Natur- och Fritidsförening) har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen inom Svensboda fritidsområde och därmed ansvar för att vatten finns tillgängligt genom handpumpar inom rimligt avstånd inom fritidsområdet. " Utdrag ur Stadgarna för SNF rev 2014 Styrelsen vill informera om, att de på grund av det ekonomiska läget i SNF, inte har möjlighet att leva upp till det som SNF:s stadgar föreskriver i § 1 och § 12 angående handpumpar och vattenförsörjning. De handpumpar som står på olika ställen inom Svensboda kommer att stå kvar, men styrelsen frånsäger sig allt ansvar för funktion och vattenkvalitét

- FLER NYHETER -

Via denna flik ser du nu samtliga NYHETER i spalten till höger. Fliken har skapats då inte samtliga nyheter är synliga från startsidan /webbansvarig

Vägavtal

Avtal med vägentreprenör är nu klart. Avtalet, som avser både vinter-och barmarksunderhåll, löper från 2018-10-15 till 2021-04-30 och entreprenör är Tsverige Shippingline AB i Norrtälje, och kommer att utföras av Kenneth Tidblom. Läs detaljerna HÄR: Samtliga dokument avseende SSF återfinns under Medlemssidor/ SSF föreningsstämma/ SSF Förvaltning

VÄGTRUMMOR för vattenavflöde

En kartläggning har gjorts för reglering av underhåll och nyanskaffande av vägtrummor. Läs dokumentet HÄR: Dokumentet återfinns även under medlemssidorna /SSF /förvaltning
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin