Nyheter – december 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – juli 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – juli 2018

Nyheter

NYHETER & AKTUELLT

Protokoll från föreningsmöte och föreningsstämma

Söndagen den 25 september genomfördes höstens föreningsstämma i Svensboda Samfällighetsförening. Samma dag anordnades ett medlemsmöte i Svensboda Natur & Fritidsförening. I samband med stämmorna togs beslut om årsavgift för 2022

Insamling av e-postadresser

Svensboda Samfällighetsförening och Svensboda Natur och Fritidsförening har register över sina medlemmar där information om fastighet, ägare och kontaktuppgifter sparas. Detta för att kunna skicka ut medlemsinformation och fakturor. Mer information om hur föreningen hanterar personuppgifter hittar du här

Extra arbetsdag 9/10 2021 

Nu på lördag den 9 oktober är det dags att elda det ris som blivit resultatet av höstens arbetsdag. Alla boende i Svensboda är välkomna att värma sig vid brasan och dessutom passa på att njuta av grillad korv. Elden tänds under förmiddagen och korvgrillningen pågår mellan 11-13

Angående Postlådor vid fotbollsplan

PostNord delar bara ut post till lådor som sitter vid vägen. Det flesta som vill ha en postadress i Svensboda har redan flyttat sin låda till någon av ställningarna vid Svensbodabacken eller Lillsjövägen. Det finns ett antal lådor kvar på den här ställningen

Handlingar till stämma 25 sep 2021

Kallelse och medlemsinformation

Lillsjöns vattenförening stänger av sommarvattnet

Lillsjöns vattenförening planerar att stänga av sommarnattnet den 7 november. Vid kall väderlek kommer det att ske tidigare.

Föreningsstämma

Föreningsstämma/Medlemsmöte, lördag den 25 september Styrelserna för SSF och SNF har beslutat datum för föreningsstämma i SSF och medlemsmöte i SNF. Mötena kommer att planeras med hänsyn till gällande föreskrifter från myndigheterna. Detaljerad information om förutsättningarna följer med kallelsen som kommer att skickas ut i enlighet med stadgarna

Extra arbetsdag

Lördag 3/7 Kl. 09. 00 -12

Protokoll från SSF och SNF

Protokoll från stämmorna i SFF och SNF finns under dokument i listen till vänster.

Protokoll från Lillsjöns vattenförening

Årsmötesprotokoll och den valda styrelsen finns nu i en egen mapp i listen till vänster (dokument).

Städdag 3/7

Den 3/7 är det städdag. Närmare information om arbetsbeskrivning kommer i mitten av juni.

Spara regnvatten

Spara regnvatten i Svensboda Vet du hur mycket vatten som varje år rinner ner i stuprören och vidare ut på marken i Svensboda? Kvadratmeter tak x mm regn Ta antal kvadratmeter tak och multiplicera det med antal mm regn. Där har du antalet liter. Alltså: 25 kvadratmeter tak x 10 mm regn = 250 liter vatten

Stämma SNF

Välkommen på stämma för SNF 22/5 kl 11:00 vid fotbollsplanen Fullmakt finns för de som inte kan närvara Bilaga (budget med utfall)

Stämma SSF

Välkommen till stämma 22/5 vid fotbollsplanen kl 10:00. Fullmakt finns för de som inte kan närvara

Årsmöte i Lillsjöns vattenförening

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Dag: Lördagen den 22 maj 2021 Tid: Klockan 13. 00 Plats: Svensboda fotbollsplan Dagordning Mötets öppnande Mötets behöriga utlysande Fastställande av dagordning Val av mötets ordförande Val av mötets sekreterare Val av 2 justerare tillika rösträknare Fastställande av röstlängd Styrelsens förvaltningsberättelse Revisorernas berättelse Fastställande och resultat och balansräkning Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsens förslag angående arbeten under nästkommande år och kostnader därför Bestämmande av årsavgift och eventuellt extra uttaxering, samt datum för betalning Val av ordförande (avgående Gösta Rohdin) Val av sekreterare (avgående Iris Claësson) Val av kassör (utgår) Val av övriga ledamöter (utgår) Val av suppleanter (avgående Leif Ekgren) Val av revisorer och suppleant (avgående Elisabeth Karlsson) Val av valberedning 2 personer, varav 1 sammankallande (avgående Peter Claësson (sammankallande) och Ingemar Andersson) Arvoden för kommande år Övriga frågor Mötets avslutande SAMTLIGA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA / STYRELSEN

Midsommarfirandet ställs in i år

På grund av pandemin ställs årets midsommarfirande in

Arbetsdag i Svensboda Lördagen den 24 april 2021 kl 9.00-12.00

Trots dessa coronatider tänkte jag att vi kan genomföra vår arbetsdag. Det är ju utomhus och vi får tänka på att hålla avstånd. Den som har symtom eller är orolig stannar förstås hemma

Vattenfalls kabelarbeten

Som ni säkert märkt pågår Vattenfalls arbeten med nätstationer och kablar för fullt på flera ställen i Svensboda. Enligt plan ska de nya nätstationerna koppas in den 5 maj. Därefter kommer alla kunder succesivt att flyttas över till de nya stationerna och då blir det ett kortare avbrott som aviseras i förväg

Röjning av område 16

Vi planerar fler röjningsdagar under året och den första sker på lördag 20/3 kl 10:00. Vi fokuserar då på område 16 där sly ska tas bort. De som vill hjälpa till uppmanas att samlas i skogsbrynet/sjön nedanför Stensjövägen 9

Lillsjöns vattensförening

Lillsjöns vattenförening planerar att sätta på sommarvattnet: Lördagen den 24 april 2021 Vid kall väderlek kommer det att ske senare.

Angående fakturerad års-avgift för 2021

Årsavgifter

Årsavgifter till Svensboda Samfällighetsförening (SSF) och Svensboda Natur och Fritidsförening (SNF) kommer att faktureras i januari, jämfört med tidigare år då fakturorna skickats ut redan i december. Förändringen sker för att underlätta föreningens bokföringsarbete. Stämman (SSF) och medlemsmötet (SNF) beslutade i september att avgiften för 2020 blir 1900 kr (SSF) och 100 kr (SNF)

Vattenfalls upprustning i Svensboda

Vattenfall meddelade i slutet av augusti att arbetena med elnätet snart sätter igång. De har lite bråttom nu eftersom vissa tillstånd snart löper ut. Vi är ju vana vid förseningar men håller tummarna nu

Nedtagning av förbudsskylt vid norra badet

Hundförbudsskylten vid norra stranden tas nu ner, då skylten inte är tillåten enligt gällande regelverk. Allemansrätten ger alla människor, även hundägare, rätt att vistas på privata stränder. Att begränsa t

SKUGGA PÅ TOMTEN?

Nu är det möjligt att lämna önskemål avseende behov av slyröjning/ trädfällning i fastighetsnära områden! Länk: Genomförande av marklov Välkommen att kontakta din blockledare eller, grönområdesansvarig via info@svensboda. se så tar vi kontakt med dig och bokar en tid för att på plats kartlägga ärendet. Dokumenten Grönområdesplan samt Riktlinjer för marklov nås via länkar till vänster: Medlemssidor/ Naturvård

Lillsjöns vattenförening

Lillsjöns vattenförening planerar att stänga av sommarvattnet: Söndagen den 1 november 2020 . Vid kall väderlek kommer vattnet att stängas av tidigare. styrelsen/Lillsjöns vattenförening

Vandalisering Östra badet

Natten till måndagen den 27 juli vandaliserades Östra badet. Den rutschkana som funnits tillgänglig för föreningens barn har slagits sönder och går tyvärr ej att reparera. Styrelsen har polisanmält händelsen

Vägarna hyvlade

Den 8/5 hyvlade äntligen Rådmansö Schakt vägarna i Svensboda. Därefter är planen att vägarna ska grusas i nästkommande vecka. Styrelsen fick inte kännedom om vilken tidpunkt arbetet kom att ske men meddelar så här i efterhand.

Fördröjning Upprustning av elnätet

Tidplanen för Vattenfalls planerade nedgrävning av vissa ledningar och anläggande av nya nätstationer är fördröjd. Vid en kontakt med vattenfall den 31 mars uppger man att arbetet påbörjas tidigast till hösten. /Styrelsen

Flytta soptunnor pga vägarbeten!

Hyvling och grusning av vägar Med början under påskveckan kommer delar av vårt vägsystem att hyvlas för att därefter grusas. Styrelsen uppmanar alla boende att flytta undan soptunnor eller andra föremål som står nära vägen. /Styrelsen

Marklov Svensboda 1:3

Läs dokumentet HÄR

Budgetförslag 2020

Förslaget finns HÄR, men även under fliken Medlemssidor /respektive förening/ Förvaltning

Vattenfall förbättrar elnätet!

Delar av elnätet i Svensboda kommer delvis att grävas ned. Plats för nya nätstationer (transformatorkiosker) är redan förberedda. Projektering pågår för förläggning av både högspänningskablar och lågspänningskablar
Nyheter

Anmäl adressändring

Om du byter hemadress eller säljer din fastighet, lämna ny hemadress under rubriken Kontakta oss längst upp på startsidan Tack!

GRÖNOMRÅDESPLAN 2019

klicka på bilden för att få hela dokumentet

PROTOKOLL SSF/SNF höstmöten

Länkar protokoll 2019 09 28: Aktuella dokument återfinns alltid under medlemssidorna! Föreningsstämma i SSF inkommen Reservation till protokollet Medlemsmöte i SNF

Insändare: Foton på bäverfördämningar!

2019 05 19 Fördämning gjord av bävrar vid Lillsjöns utlopp mot norr, vilket höjt vattennivån i sjön med cirka 50 centimeter. Mvh, Peppe

Eldningsförbud 1/4 - 30/9

1 april - 30 september - Eldningsförbud inom detaljplanerat område Under denna period är det av miljö- och hälsoskäl alltid förbjudet att elda (även i tunna) inom detaljplanerat område. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning. För svar om undantag, VAD man får elda samt rekommenderade försiktighetsåtgärder m

Röjning inom vägområde

Översyn av vattenpumpar

"Föreningen (Svensboda Natur- och Fritidsförening) har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen inom Svensboda fritidsområde och därmed ansvar för att vatten finns tillgängligt genom handpumpar inom rimligt avstånd inom fritidsområdet. " Utdrag ur Stadgarna för SNF rev 2014 Styrelsen vill informera om, att de på grund av det ekonomiska läget i SNF, inte har möjlighet att leva upp till det som SNF:s stadgar föreskriver i § 1 och § 12 angående handpumpar och vattenförsörjning. De handpumpar som står på olika ställen inom Svensboda kommer att stå kvar, men styrelsen frånsäger sig allt ansvar för funktion och vattenkvalitét

Motion till stämma och medlemsmöte

För att en motion ska komma med i årets stämma bör denna inkomma skriftligt till styrelsen före februari månads utgång. Läs mer HÄR: Vad är en motion? Hur skickar man in en motion till styrelsen? Vad ska finnas med i en motion? Vad kan man lämna in en motion om? Hur arbetar styrelsen med motioner?

Har Du något att berätta?

Välkommen med en insändare till hemsidan som publiceras här under Nyheter. Det kan vara tips, råd eller varför inte info om en häftig plats, ett utflyktsmål i Svensboda eller i närheten. Varför inte publicera bilder på djur, natur eller kanske du, grannen eller annan utfört en bragd värd att dela!? Styrelsen godkänner alla insändare och kan inte överklagas! Skicka ett mejl till webbansvarig@svensboda

- FLER NYHETER -

Via denna flik ser du nu samtliga NYHETER i spalten till höger. Fliken har skapats då inte samtliga nyheter är synliga från startsidan /webbansvarig

Vägavtal

Avtal med vägentreprenör är nu klart. Avtalet, som avser både vinter-och barmarksunderhåll, löper från 2018-10-15 till 2021-04-30 och entreprenör är Tsverige Shippingline AB i Norrtälje, och kommer att utföras av Kenneth Tidblom. Läs detaljerna HÄR: Samtliga dokument avseende SSF återfinns under Medlemssidor/ SSF föreningsstämma/ SSF Förvaltning

Förändring mejladresser svensboda.se

Den 1 oktober kommer individuella epostadresser namn@svensboda. se att försvinna. Orsak till detta är främst administrativ

Alla kan spara vatten i Svensboda; Insändare

Anders delar mig sig av följande tänkvärda info: Alla kan spara vatten i Svensboda Att använda en regnvattentunna är ett miljö- och klimatsmart sätt som alla kan spara vatten på, istället för att slösa vatten ur kranen. Regnvatten har en förnämlig fördel framför det vatten du får ur kranen – vattnet är kalkfattigt, vilket är bra för dina blommor och planteringar. Under sommarhalvåret kan en regntunna vara räddningen för dina växter

Aktuell väginformation..

...aveende utförda och planerade åtgärder, finns nu under Medlemssidor/ SSF/ förvaltning! Det gäller dammbindning, gropar, dikesklippning, vägtrummor.

VÄGTRUMMOR för vattenavflöde

En kartläggning har gjorts för reglering av underhåll och nyanskaffande av vägtrummor. Läs dokumentet HÄR: Dokumentet återfinns även under medlemssidorna /SSF /förvaltning
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin