Grönområdet

Svensboda Samfällighetsförening äger fastigheten Svensboda 1:3 som är ett grönområde på cirka 70 hektar. 2022 genomförde Lantmäteriet en lantmäteriförrättningedär fastigheten inklusive badplatsen Östra badet, som ägs av en privat fastighetsägare, blev en gemensamhetsanläggning, Svensboda GA:4. Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Svensboda Samfällighetsförening. Alla fastighetsägare i Svensboda är medlemmar i gemensamhetsanläggningen och medlemskapet följer ägandet av fastigheten.

* Genom att klicka på bilden kan du göra den större.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin