Snöröjning

Publicerad torsdag 24 nov 2022, 09:28

Inom Svensboda finns både vägar som underhålls av Svensboda Samfällighetsförening samt väg (Svensbodavägen) som sköts av Trafikverket. Svensboda samfällighetsförening ansvarar för att vägunderhåll, som exempelvis snöröjning, genomförs på de vägsträckor som ingår i samfällighetens uppdrag.

Maskinerna som används vid snöröjning kräver stort vägutrymme och om vägen inte är framkomlig kan det i värsta fall innebära att snöröjning inte kan genomföras på den
aktuella platsen. Styrelsen har därför tillsammans med väghållaren tydliggjort de rekommendationer som finns i området vintertid. Rekommendationerna är baserade på de
rekommendationer som tagits fram av Norrtälje kommun.

För att underlätta för den upphandlade entreprenören är det viktigt att alla boende i området följer nedanstående riktlinjer:

- Respektera gällande parkeringsförbud. Använd inte vändplatser eller vägfickor för parkering utan det är endast på fastighetsägarnas respektive tomt som parkering
är tillåten i området.

- Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på gatan.

- Håll området runt sopkärlet sandat och snö- och isfritt så att sophämtningen fungerar. Försök om möjligt att dra in sopkärl från vägkanten längre in på tomten för att underlätta för snöröjning.

- Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor.


Frågor om vägen besvaras av info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin