Enkät om utvecklingen av Svensboda Samfällighetsförening

Publicerad måndag 13 mar 2023, 11:18

Styrelsen i Svensboda Samfällighetsförening tog under mars 2023 fram en enkät som medlemmar i Svensboda samfällighetsförneing gavs möjlighet att besvara. Svaren kommer att vara ett stöd i styrelsens arbete att med utveckla föreningens verksamhet under kommande år.

Bakgrunden till enkäten är att det frivilliga deltagandet från boende i området minskat under de senaste åren. Detta gör att styrelsen behöver se över rutiner för arbetsdagar och utvärdera vilket typ av underhåll av exempelvis grönområden och badplats som också fortsättningsvis ska genomföras av de boende eller om det finns behov att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad.


Enkäten var öppen till och med den 31 mars och svaren kommer att sammanställas under våren.

Missade du att svara på enkäten?

Medlemmar i Svensboda samfällighetsföreningen är alltid välkomna att höra av sig till styrelsen med tips på hur föreningen kan utveckla sin verksamhet ytterligare. Du når styrelsen genom att skicka ett mail till info@svensboda.se .

Med vänlig hälsning, styrelsen i Svensboda Samfällighetsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin