Vid ägarbyte eller flytt

Medlemskapet i Svensboda Samfällighetsförening är inte frivilligt. Medlem i föreningen är ägare till de fastigheter som Lantmäteriet beslutat om ska ingå i någon av gemensamhetsanläggningarna Svensboda GA:2 eller Svensboda GA:4. De två gemensamhetsanlägningarna förvaltas av Svensboda Samfällighetsförening.

Det är därför viktigt att föreningen har rätt information i sitt medlemsregister. Du som ägare till en fastighet i Svensboda behöver därför meddela förändringar exempelvis byte av folkbokföringsadress eller ägaruppgifter. Ändringar i medlemsregistret görs genom att maila info@svensboda.se.

Föreningen fakturerar årligen ut medlemsavgift till de personer som står med i föreningens medlemsregister. För att undvika felaktiga fakturor och eventuella betalningskrav är det därför viktigt att meddela föreningen vid förändringar.

Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift, enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Det innebär att den som står som ägare är skyldig att betala hela avgiften till föreningen. Någon fördelning av avgiften mellan säljare och köpare görs ej av föreningen men köpare och säljare kan däremot justera avgiften sinsemellan utan föreningens inblandning.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin