Avgift

Samfällighetens uppdrag

Samfälligheten uppdrag regleras av dess stadgar. Svensboda Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen Svensboda GA:2 som består av sju kilometer väg samt gemensamhetsanläggningen Svensboda GA:4 som bildades 2022 och som består av det grönområde som samfällighetsföreningen äger.

Medlemsskap i Svensboda samfällighetsförening är obligatoriskt och följer fastigheten.

Årsavgiften till samfälligheten beslutas av föreningens medlemmar i samband med stämman.

Avgift för 2023

Avgift för 2023 är 3900 kronor per medlem varav 3200 rör kostnad för vägen och 700 kronor rör kostnader för grönområdet.

När går fakturan ut och till vilken adress?

Fakturering sker i början av januari 2023. Fakturan skickas till folkbokföringsadress under förutsättning att medlemmen inte uppgett något annat. I det fall en fastighet har flera fastighetsägare så skickas fakturan till den fastighetsägare som är listad först i Lantmäteriets register.

Observera att det är respektive fastighetsägares ansvar att meddela adressförändringar eller ägarbyte. Detta görs till info@svensboda.se.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin