Nyheter – juli 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018

Beslut om moms på medlemsavgifter

Publicerad tisdag 12 mar, 11:29

NYHETERSedan några år tillbaka så har det varit oklart huruvida samfälligheter behöver momsbelägga sina medlemsavgifter eller ej. Förra året kom en ny rekommendation från Skatteverket och organisationen Riksförbundet enskilda vägar om att samfälligheter bör momsbelägga medlemsavgifter och Svensboda Samfällighetsförening valde att följa rekommendationen och därför framgick också ett momsbelopp på den faktura som föreningens medlemmar fick kort efter årsskiftet. Nyligen beslutade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att ändra Skatterättsnämndens beslut och förklara att samfällighetsföreningar som uttaxerar sina medlemmar i enlighet med av lantmäteriet åsatta andelstal ej ska debitera moms på det uttaxerade beloppet.

Vad innebär beslutet för Svensboda Samfällighetsförening?

Beslutet får ingen övergripande påverkan på föreningens ekonomi eftersom föreningen skulle kunnat ”kvitta” momsen på de tjänster som föreningen betalar, exempelvis vid köp av entreprenadtjänster, mot den moms som medlemmarna betalat in

Som en följd av det nya beslutet kommer samfälligheten, precis som under tidigare år bli debiterade moms på entreprenadtjänster och övriga inköp.

Vad gör jag med den faktura som inkommit?

För att slippa onödiga kostnader kommer föreningen inte att skicka ut nya fakturor. Redan utskickade fakturor skall därför betalas i sin helhet med det belopp som är inkluderat momsbeloppet vilket du ser längst ner till höger på fakturan, efter texten ”Att betala”.

För att det ska bli rätt i bokföringen kommer därför momsbeloppet som betalats i samband med faktura 1 krediteras på faktura 2 och i stället kommer motsvarande summa att påföras på samma faktura. Sammanfattningsvis så förändras inte den beslutade medlemsavgiften och medlemmarna betalar i linje med stämmobeslutet, 3600 kronor som avgift för vägen och 1100 kronor för grönområdet.

Frågor om fakturan besvaras av info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin