Svensboda Samfällighetsförening

Svensboda fritidsområde beläget mellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun, cirka en timme från centrala Stockholm.

Området är detaljplanerat och består av av cirka 170 fastigheter varav cirka 1/3 är permanentboende.

Fastighetsägare i området bildar tillsammans en samfällighetsförening där medlemskapet är obligatoriskt. Medlem är ägare till en fastighet som är en del av Svensboda Samfällighetsförening.

Svensboda Samfällighetsförening förvaltar både den gemensamma vägen samt ett grönområde på cirka 70 hektar mark bestående av sjö, skog, åker- ängs- och hagmark. Föreningen förvaltar också två badplatser.

Vår och höst genomförs arbetsdagar där alla fastighetsägare deltar i syfte att underhålla de gemensamma ytorna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin