Svensboda samfällighetsförening (SSF) och Svensboda natur & fritidsförening (SNF)

Svensboda fritidsområde ligger på båda sidor om Svensbodavägen mitt emellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun. Från Svensboda är det ungefär lika långt till Norrtälje som till Åkersberga, cirka 2,5 mil. Under skoldagar trafikerar SL:s buss 620x Svensboda.

Området är detaljplanerat och består av av 170 fastigheter varav f.n. 55 permanentboende. Under 2017 installerade Telia öppen fiber i området.

I området ligger Stensjön och våra två bad, ett på var sida om sjön. Det finns fotbollsplan, boulebana, föreningshus och flera aktiva fritidsföreningar samt Grannsamverkan.

Mer information om föreningarna finns under rubriken FAKTA.

DATUM för Arbetsdagar, Styrelsernas sammanträden samt Årsmöten SSF / Medlemsmöten SNF

finns nu i KALENDERN till höger.

Frågor och synpunkter av alla slag- tas emot av styrelsen via mejl, under Kontakta oss upp till vänster på denna startsida!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin