Vägsamfällighet, Natur & fritidsförening

Maj 2020: Årsstämma och medlemsmöte i SSF och SNF flyttas fram

Styrelsen i SSF och SNF har beslutat sig för att, på grund av rådande pandemi, flytta fram årsstämman till efter sommaren. På så sätt hoppas styrelsen att det ska vara möjligt även för de medlemmar som tillhör riskgrupper att kunna medverka på stämman på ett tryggt och säkert sätt.

Enligt Riksförbundet för enskilda vägar, REV, är det möjligt att flytta fram datum för stämma trots att stadgarna anger annat. Detta ligger också i linje med myndigheternas rekommendation; föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Nytt datum för stämma kommer att meddelas föreningarnas medlemmar med stadgeenlig framförhållning. /Styrelsen

Dokument/ utskick till föreningens medlemmar nås HÄR:


TACK TILL ER SOM DELTOG I ARBETSDAGEN

LÖRDAG 25 APRIL!


Skicka gärna in bilder för publicering; webbansvarig@svensboda.se

Klicka HÄR för att komma direkt till Bildgalleriet.


DATUM för Arbetsdagar, Styrelsernas sammanträden samt Årsmöten SSF / Medlemsmöten SNF

finns nu i KALENDERN till höger samt under respektive flik under Medlemsidor

Frågor och synpunkter av alla slag- tas emot av styrelsen via mejl, under Kontakta oss upp till vänster på denna startsida!


Svensboda Natur och fritidsförening..

...(SNF) underhåller och vårdar våra gemensamma värden så att Svensboda skall fortsätta att vara ett attraktivt område och bidra till att bevara våra fastigheters värde. SNF stödjer ett flertal föreningar och aktiviteter för medlemmar.

Underhåll och skötsel av ovanstående är endast möjligt tack vare att du betalar in medlemsavgiften.

Avgiften är f.n. 500 kr/år och betalas till Plusgiro 65 48 97 -8. Ange fastighetsnummer som avsändare.

För synpunkter och eller frågor skicka meddelande till styrelsen via ovanstående länk Kontakta oss. /Styrelsen för SNF


Välkommen till vår hemsida!

Här kan du läsa om Svensboda, fakta om föreningarna och på medlemssidorna hitta det du är intresserad av.

Kolumnen till vänster anger rubriker för informationssidor med flera undergrupper att klicka på, om föreningarna och dess verksamhet (se pilar).

I den högra kolumnen finns nyheter och aktuell information, liksom kalender med händelser i fokus.

I huvudrubriken finns ett kontaktformulär där du kan skriva direkt till ordföranden för de båda föreningarna.

Om Svensboda

Svensboda fritidsområde ligger på båda sidor om Svensbodavägen mitt emellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun. Från Svensboda är det ungefär lika långt till Norrtälje som till Åkersberga, cirka 2,5 mil. Under skoldagar trafikerar SL:s buss 620x Svensboda.

Området är detaljplanerat och består av av 170 fastigheter varav f.n. 55 permanentboende. Under 2017 installerade Telia öppen fiber i området.

I området ligger Stensjön och våra två bad, ett på var sida om sjön. Det finns fotbollsplan, boulebana, föreningshus och flera aktiva fritidsföreningar samt Grannsamverkan.

Mer information om föreningarna finns under rubriken FAKTA.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin