Block; indelning och uppgifter

Blockens arbete utförs enligt grönområdesplanen

2019 beställdes en Grönområdesplan för fastigheten Svensboda 1:3 av Skogsstyrelsen. I november 2019 beviljades marklov för trädfällning och förvaltning av detta område i enligthet med fastställd Grönområdesplan. Vår mark är totalt 70 ha. och förvaltas av medlemmarna enligt planen.

Blockens indelning och syfte

Fastigheterna inom Svensboda fritidsområde är indelade i sju block med 25-30 fastigheter i varje. Dessa omnämns block 1-7. P.g.a få fastigheter har block 1 och 2 slagits samman till ett; block 1-2. Syftet med indelningen är att blocken ska svara för de uppgifter som skall utföras under arbetsdagarna, så att underhåll kan genomföras och utvärderas på ett överskådligt sätt.

Blockledare

Medlemmarna i respektive block utser en blockledare som väljs att vara medlemmarnas kontaktperson för 2 år. Blockledaren fastställer vad som behöver utföras inom blocket och rapporterar detta till blockledaransvarig i styrelsen, som prioriterar vilka arbetsuppgifterna som skall utföras. Blockledaren skall leda och fördela arbetet inom sitt block samt avdela arbetskraft till gemensamma åtgärder.

Blockmedlemmarnas uppgifter i arbetsdagar och midsommarfirande

Medlemmarna inom respektive block ansvarar för att utföra de uppgifter som tilldelas på arbetsdagarna.

Under året genomförs minst två arbetsdagar, sista lördagen i april och första lördagen i oktober. Dessutom brukar en extra arbetsdag utföras i juli. Arbetsdagarna är ett utmärkt tillfälle att lära känna sina grannar och att bidra till att våra gemensamma områden och anläggningar underhålls.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin