Nyheter – juli 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018

Översyn av vattenpumpar

Publicerad fredag 1 mar 2019, 11:34

"Föreningen (Svensboda Natur- och Fritidsförening) har ett samordningsansvar för vattenförsörjningen inom Svensboda fritidsområde och därmed ansvar för att vatten finns tillgängligt genom handpumpar inom rimligt avstånd inom fritidsområdet." Utdrag ur Stadgarna för SNF rev 2014

Styrelsen vill informera om, att de på grund av det ekonomiska läget i SNF, inte har möjlighet att leva upp till det som SNF:s stadgar föreskriver i § 1 och § 12 angående handpumpar och vattenförsörjning.

De handpumpar som står på olika ställen inom Svensboda kommer att stå kvar, men styrelsen frånsäger sig allt ansvar för funktion och vattenkvalitét.

Svensboda 2019-02-23 /Styrelsen för SNF

Du är väl medlem i SNF? Ditt bidrag är avgörande!

Kostnad endast 550 kr per år, betala till PlusGirokonto 65 48 97-8

"Föreningens verksamhet i övrigt omfattar att underhålla, vårda och utveckla allmänna platser såsom badplatser och genomföra aktiviteter som gynnar alla boende i Svensboda...Föreningen ska samarbeta med andra föreningar inom Svensboda för att ta tillvara föreningens och medlemmars intressen och utveckla Svensboda..." Utdrag ur Stadgarna för SNF rev 2014

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin