Nyheter – juli 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018

Medlemsavgift: Faktura 2

Publicerad onsdag 5 jun, 18:00

Faktura nummer två avseende föreningsavgiften har skickats ut med sista betalningsdag den 4 juli 2024.

Vi vill göra er uppmärksamma på att insättningen ska göras till bankgiro 560–8872 och att rätt OCR-nummer (7 siffror) anges vilka framgår i fakturans nedra högra hörn.

Vi vill samtidigt informera om att faktura ett som tidigare skickats ut och som då innehöll moms vilket senare visade sig att samfälligheter inte skulle vara momsskyldiga . Enligt tidigare information skulle momsbeloppet krediteras och motsvarande summa skulle påföras på nästkommande faktura.

Dock kommer justeringen av detta görs endast i ekonomisystemet vilket gör att föreningen inte skickar ut någon kredit på momsen och heller inte påför det motsvarande momsbeloppet avseende faktura ett på faktura två.

Avgiften blir således densamma dvs 4 700/år för de medlemmar som ingår i både Ga:2 och Ga:4 eftersom ingående och utgående moms kvittas mot intäkter och kostnader blir detta ett nollsummespel. Avgiften på 4 700 kr beslutades på medlemsstämman den 30/9 2023 att momsen skulle bli ett nollsummespel framgick på samma stämma. Vilket även

informerades om på föreningsstämman den 4/5 2024.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin