För mäklare

Avlopp

Området har inget gemensamt eller kommunalt avlopp. Det åligger därför de enskilda fastigheterna att säkerställa att befintligt vatten och avlopp följer gällande regelverk. Regler för enskilt avlopp finns på Norrtelje kommuns webbplats. I flera fall har fastighetsägare gått samman i så kallade vattenföreningar där drift och skötsel av vattenbrunnar sköts gemensamt. Frågor om dessa hänvisas till respektive vattenförening.

Fiber

Telia har ett fibernät utbyggt i området. Alla fastigheter har inte valt att ansluta sig till fibernätet vilket gör att möjligheten att aktivera bredbandstjänster skiljer sig åt. Frågor om aktivering av bredbandstänster eller anslutning besvaras av Telia.

Bad

Två badplatser finns inom området, båda i Stensjön. Östra badplatsen nås via Bergvägen och Norra badplatsen nås via Stensjövägen.

Allmänna kommunikationer

Skoldagar går SL.s buss anpassad till skoltider. Pendlarparkering finns för resande mot Stockholm eller Norrtälje längs väg 276 vid Mora vägskäl (Preem-macken) i Bergshamra och vid Roslags-Kulla skola.

Avfall

Kompostering av biologiskt hushållsavfall är tillåtet under särskilda former. Containrar för sorterade sopor för återvinning finns vid ICA, Bergshamra. Övrigt grövre avfall kan lämnas vid återvinningsstationen i Görla industriområde, Norrtälje.

Fotbollsplan

I området, längs Svensbodabacken, finns en fotbollsplan som klipps med jämna mellanrum under sommaren. Fotbollsplanen får nyttjas fritt av föreningens medlemmar.

Boule

En Boulebana finns i området, mitt emot fotbollsplanen.

Grannsamverkan

Är ett samarbete mellan polis och boende i Svensboda. Det frivilliga engagemanget är organiserat genom ett kontaktombud i varje block samt en sammankallande person som bland annat håller i kontakt med polisen.

Sjukvård

Närmaste läkarstation finns i Bergshamra, närmaste sjukhus i Norrtälje.

Sophämtning

Sophämtning sköts av Norrtälje kommun. Avtal om sophämtning tecknas mellan enskilda fastighetsägare och kommunen. Mer information om detta finns på kommunens webbplats. Hämtning kan fås med olika tidsspann och det är även möjligt att enbart ha sophämtning sommartid.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin