Svensboda samfällighetsförening (SSF) och Svensboda natur & fritidsförening (SNF)

Svensboda fritidsområde beläget mellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun, cirka en timme från centrala Stockholm.

Området är detaljplanerat och består av av 170 fastigheter varav cirka 1/3 är permanentboende.

Fastighetsägare i området bildar tillsammans en samfällighetsförening där medlemskapet är obligatoriskt. Svensboda Samfällighetsförening förvaltar både den gemensamma vägen samt ett grönområde på cirka 70 hektar mark bestående av sjö, skog, åker- ängs- och hagmark. Vår och höst genomförs arbetsdagar där alla fastighetsägare deltar i syfte att underhålla de gemensamma ytorna.

I området ligger Stensjön och våra två bad, ett på var sida om sjön.

Boende i området är också medlemmar i Svensboda natur & fritidsförening som ansvarar för skötseln av ett utav baden samt främjar genomförandet av fritidsaktiviteter i området.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin