Vägen

Svensboda Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen, Svensboda GA:2. Gemensamhetsanläggningen består av grusvägar som förbinder Svensbodas olika delar med den statligt förvaltade Svensbodavägen (se turkosmarkerade områden på kartan).

Stämman i Svensboda Samfällighetsförening beslutar varje år om nästkommande års avgift och förvaltningsplan. Det löpande underhållet bedrivs av en extern vägentreprenör samt vid behov av andra externa leverantörer.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin