Riktlinjer för marklov

Länk till dokumentet: Riktlinjer för marklov

Genomförande av marklovet

Styrelsen har nu efter bl.a. samråd med blockledarna sammanställt riktlinjer för hur genomförandet av förvaltningsarbetet med grönområdet Svensboda 1:3 skall genomföras.

Grundtanken är att

– alla Genomförande åtgärder sker utifrån Grönområdesplanen

– fastighetsnära områden i blocken planeras i samråd med fastighetsägarna i området

– övriga områden planeras av naturansvarig, samt

– all avverkning, gallring eller röjning skall ske efter samråd med naturansvarig.

Styrelsen prioriterar utifrån ekonomi, medlemmarnas önskemål och naturvårdsbehov. Genomförda aktiviteter dokumenteras årligen och följs upp. Planering av kommande behov sker i samband med budget och förvaltningsplan inför kommande år.

Det som sker närmast är att blockledare och styrelsen samlar in önskemål från medlemmarna avseende behov av slyröjning/trädfällning i fastighetsnära områden inför budgetarbetet för 2021. Meddela din blockledare eller till naturansvarig på info@svensboda.se om du har önskemål så tar naturansvarig kontakt med dig och bokar en tid för att på plats kartlägga ärendet.

Enskilda fastighetsägare kan på egen bekostnad få möjlighet att ta ned enstaka träd under vissa förutsättningar.

För mer information, se dokumentet Riktlinjer för marklov.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin