Styrelse

Styrelsens sammansättning, revisorer och valberedning efter ordinarie föreningsstämma 2022-05-29

Bertil Röjhammar, ledamot

Louise Thorselius, ledamot

Björn Nilcrantz, ledamot

Anders Lindberg, ledamot

Eva Karlsson, ledamot

Per-Anders Åhlin, ledamot

Therese Oxfält, ledamot

Revisorer

Petra Hedman, förtroendevald revisor

Felicia Krusell, RSM, extern auktoriserad revisor

Elisabet Karlsson, revisorssupleant

Valberedning

Emilia Lindgren

Lisa Randbäck

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin