Nyheter – juli 2023
Nyheter – januari 2023
Nyheter – november 2022
Nyheter – januari 2022
Nyheter – september 2021
Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juni 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – mars 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – september 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – oktober 2018

Principer för snöröjning

Publicerad tisdag 2 jan, 17:41

Information om snöröjning i Svensboda

Svensboda Samfällighetsförening ansvarar för väghållning på det vägområde som finns i Svensboda, med undantag för den asfalterade ”Svensbodavägen”.

I samband med snöfall kan det i vissa lägen vara utmanande att sköta vägunderhållet. När området plogats kan det exempelvis fort snöa igen på grund vind. Styrelsen förstår att det skapar problem för föreningens medlemmar när vägen inte är farbar och har stor förståelse för att detta väcker både känslor och frågor.

Både väghållare som styrelsen gör sitt yttersta för att säkerställa att väghållningen sköts på så bra sätt som möjligt. Styrelseledamöter har kontinuerlig dialog med väghållaren för att säkerställa att avtalet följs och att området plogas så snart det är lämpligt och möjligt.

I vissa lägen kan väghållaren göra bedömningen att det är mest gynnsamt att avvakta tills snöandet avtagit eller vinden mojnat något före arbetet påbörjats. Detta gynnar också samfälligheten som slipper betala för onödigt många plogningar. Det finns givetvis också fall där det är lämpligt att exempelvis sanda eller ploga men där väghållaren inte har möjlighet att genomföra åtgärden på grund av åtaganden i andra områden. Detta är givetvis olyckligt men svårt för styrelsen att påverka då väghållaren har fler avtal med såväl Norrtälje kommun som andra samfälligheter. Styrelsen säkerställer dock att föreningens avtal följs.

Det avtal som samfälligheten har med väghållaren följer branschspraxis.

Snöröjning är den största kostnaden för samfälligheten och mängden plogningar och sandningar påverkar den kostnad som föreningen får betala. Ett avtal som ställer högre krav än branschstandard skulle också kräva ökade kostnader för föreningen.

Synpunkter på snöröjning

Föreningens olika väghållare har genom åren mottagit kritik i samband med vinterväghållning genom samtal, blivit stoppade i samband med arbete och genom kritik i sociala medier. Styrelsen uppmanar medlemmar att inte rikta kritik direkt mot väghållaren.

Vid snöfall jobbar väghållare runt om i landet så hårt de kan. Många gånger både dag och natt.

Styrelsens uppfattning är att de väghållare som föreningen arbetat med under detta och tidigare år ansträngt sig till det yttersta för att boende i Svensboda ska ha så god väghållning som möjligt. Det är en insats som borde uppmuntras av alla oss som är beroende av deras arbete.

Det är i dag brist på väghållare och detta är särskilt påtagligt i Stockholmsområdet där det finns goda arbetsmöjligheter för vägentreprenörer. Med andra ord vill styrelsen vara tydliga med att vi behöver vårda relationen med våra väghållare för att säkerställa att det också i framtida upphandlingar finns ett intresse att teckna avtal med föreningen.

Om medlemmar är missnöjda med väghållaren ska kritiken istället tas genom styrelsen som, i de fall den är berättigad, kan ta det vidare till väghållaren.

Styrelsen nås via info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin