Medlemsregister

Svensboda Samfällighetsförening och Svensboda Natur och Fritidsförening har register över sina medlemmar där information om fastighet, ägare och kontaktuppgifter sparas. Detta för att kunna skicka ut medlemsinformation och fakturor. Mer information om hur föreningen hanterar personuppgifter hittar du här. Observera att det åligger föreningens medlemmar att själva informera föreningarna vid byte av fastighetsägare eller adressändring.

Ny medlem

Medlemskapet i Svensboda Samfällighetsförening är obligatoriskt och följer fastigheten. Med andra ord så är den person eller det företag som är registrerad fastighetsägare hos Lantmäteriet också medlem i samfällighetsförening.

När det sker ändringar i ägandet av en fastighet som tillhör Svensboda Samfällighetsförening är det viktigt att föreningen informeras. Detta görs lämpligtvis i samband med att ägarskiftet är genomfört. Information om ny ägare samt kontaktuppgifter skickas till info@svensboda.se.

Ny adress

Du som är medlem i Svensboda Samfällighetsförening är skyldig att själv informera när du byter adress. Detta för att föreningen ska kunna nå ut med kallelser och fakturor. Information om adressändring skickas till info@svensboda.se.

Insamling av e-postadresser

Föreningen arbetar också med att samla in e-postadresser till föreningarnas medlemmar. Syftet med insamlingen är att på ett snabbare och effektivare sätt kunna nå ut med information. I samband med att uppgift om e-postadress lämnas är det också möjligt att godkänna att föreningens fakturor skickas digitalt vilket skulle spara utgifter för porton. Du hittar formuläret för insamling av e-postadresser här.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin