Grannsamverkan

Grannsamverkan omfattas inte av det uppdrag som Svensboda Samfällighetsförening eller Svensboda Natur & Fritidsförening har. Styrelsen upplåter dock utrymme på hemsidan och i föreningsmöten/ medlemsmöten då en trygg närmiljö främjar utvecklingen av Svensboda.

Vad innebär Grannsamverkan för dig som boende i Svensboda?

1. Vaksamhet
Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest
Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker
Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder
Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på: www.grannsamverkan.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin