Stämma och föreningsmöte 29/5

Publicerad söndag 8 maj, 12:29

Söndagen den 29 genomför Svensboda Samfällighetsförening ordinarie föreningsstämma, vid föreningshuset.

Föreningsstämman i SSF börjar klockan 10.00 och efterföljs av årsmöte i Svensboda natur och fritidsförening. I samband med stämman kommer Lantmäteriet att närvara och beslut fattas om förvaltning av den nybildade gemensamhetsanläggningen Svensboda GA:4. Lantmäteriet kommer också att informera om den genomgångna processen.

Bilagor:

Handlingar till stämman för Svensboda Samfällighetsförening

Handlingar till stämman för Svensboda Natur & Fritidsförening

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin