Nyheter – december 2021
Nyheter – december 2020
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – september 2020
Nyheter – juli 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – december 2019
Nyheter – juni 2019
Nyheter – april 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – juli 2018

Nedtagning av förbudsskylt vid norra badet

Publicerad söndag 8 nov 2020, 17:43

Hundförbudsskylten vid norra stranden tas nu ner, då skylten inte är tillåten enligt gällande regelverk. Allemansrätten ger alla människor, även hundägare, rätt att vistas på privata stränder.

Att begränsa t.ex. gångtrafik på ett privat område är inte tillåtet såvida det inte finns tillstånd från kommunen. Skyltar med text såsom ”Privat badplats” är inte tillåtet utom i de fall då det är alldeles klart att allmänheten inte får passera. Det gäller t.ex. på en tomt eller en plantering. Det är däremot tillåtet att sätta upp skyltar som ”är behöriga av något annat skäl”. t.ex. om en skylt har till syfte att varna för en verklig fara, en brant eller en arg tjur (jmf. 5 § lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). En skylt spelar med andra ord ingen roll för rätten till gångtrafik, inkl. i sällskap med hundar, om inte de faktiska förhållandena ger ägaren stöd för ett sådant förbud.

Allemansrätten ger alltså även hundägare rätt att vistas på t.ex. privata stränder och andra liknande platser, dock med de begränsningar som gäller beträffande bl.a. uppsikt över hundar i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Bestämmelser om kopplingstvång och hundförbud finns även i naturreservat eller i de fall då kommunen har infört motsvarande lokala regler.

Eftersom vårt område inte utgör vare sig naturreservat eller ett kommunalt bad finns det inget stöd för att förbjuda hundar eller sätta upp hundförbudskyltar. Sådana förbud kan endast utfärdas av kommunen på kommunala badplatser eller i naturreservat och vid fridlysta platser. Styrelse vill dock påminna hundägare om skyldigheten att hålla sina hundar kopplade under perioden 1 mars till 20 augusti.

Styrelsen har självklart stor förståelse för att det finns många som inte vill dela vare sig badstrand, vatten eller brygga med främmande hundar. Styrelsen har därför för avsikt att undersöka om det finns möjlighet att avskilja ett särskilt hundbad från norra badet. Styrelsen kommer att informera medlemmarna om det arbetet när vi funnit en passande lösning. Målet är att alla medlemmar och gäster ska känna sig trygga och välkomna i området.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin