Information om lantmäteriförrättning

Publicerad fredag 18 feb, 07:15

Du som medlem i Svensboda Samfällighetsförening har nyligen fått ett brev från Lantmäteriet med inbjudan till ett första informationssammanträde.

Bakgrunden till inbjudan är den ansökan om lantmäteriförrättning som en enhällig stämma fattade beslut om under 2021 och som diskuterats inom föreningen under flera år. Ansökan syftar till att säkerställa den långsiktiga förvaltningen av det grönområde (fastigheten Svensboda 1:3) som föreningen är ägare till.

Genom att skapa en gemensamhetsanläggning skapas möjlighet att fortsätta förvalta och utveckla exempelvis de gemensamma badplatserna och grönytorna. På så sätt ges samfällighetsföreningen bättre förutsättningar för att säkerställa att Svensboda är en attraktiv plats att bo och vistas i även i framtiden.

Inbjudan till arbetsgrupp

Styrelsen i samfällighetsföreningen kommer under våren att fortsätta dialogen med Lantmäteriet i syfte att säkerställa att den kommande förrättningen värnar föreningen och dess medlemmars intressen. I det här arbetet efterlyser vi ytterligare deltagare. Förhoppningen är att tillsätta en arbetsgrupp där vi har representanter från de olika delarna i området. Styrelsen ser gärna att såväl personer som bott länge i området såväl som nyinflyttade ingår i gruppen. På så sätt tror styrelsen att vi i dialogen med Lantmäteriet på ett bra sätt kan ge en representativ bild av fastighetsägarna i Svensboda.

Vill du delta i arbetsgruppen? Anmäl ditt intresse till info@svensboda så får du mer information.

Frågor och funderingar

Du är varmt välkommen att höra av dig till styrelsen med frågor och funderingar. I första hand hänvisas frågor till föreningens e-postadress, info@svensboda.se.

Du är också välkommen att ställa frågor direkt till Lantmäteriet. Observera dock att den tid vi nyttjar Lantmäteriet kommer att påverka kostnaden för förrättningen.

Ansvarig kontaktperson för förrättningen är Alexander Sorby Haddad

E-post alexander.sorby.haddad@lm.se eller på telefon 0498–28 27 86

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin