Arbetsdag för medlemmar i Svensboda Samfällighetsförening lördagen den 30 april 2022

Publicerad tisdag 19 apr, 09:09

NYHETERLördagen den 30 april är det dags för vårens arbetsdag för medlemmar i Svensboda Samfällighetsförening. Samling sker vid respektive blocks mötesplats 09.00. Arbetsdagen avslutas 12.00.

Varför är det viktigt att alla medlemmar deltar vid arbetsdagen?

Arbetsdagen är till för samtlig boende i Svensboda. Syftet med dagen är att genomföra gemensamt underhåll i området och förbereda exempelvis badplatserna inför sommaren. Insatserna vid arbetsdagen möjliggör också för föreningen att hålla medlemsavgiften låg då medlemmarnas gemensamma insatser minskar behovet av att ta in extern entreprenörer för exempelvis röjning av sly.

Vad kommer att göras under arbetsdagen den 30 april?

Gemensamt för samtliga block: Samla in plogkäppar. Kontrollera att vägtrummorna är fria från skräp. Röja sly i dikesrenarna. Blockledarna utvärdera arbetsdagen med sina medlemmar och rapporterar via mail till styrelsens blockledaransvarig.

Vad händer om jag inte kan delta?

Om du har förhinder under arbetsdagen ska du anmäla detta till info@svensboda.se för att få uppgift tilldelad som kan genomföras vid annat tillfälle.

Block 1-2. Samling fotbollsplanen.

Se gemensamma uppgifter.

Städa Container. Ta bort gran vid början av trollstigen

Medtag verktyg för slyröjning.

Block 3. Samling Lillsjövägen/Björkbacksvägen.

Se gemensamma uppgifter. Slyröjning Kvarnkärret. Två personer från blocket behövs till block 1-2.

Medtag verktyg för slyröjning.

Ta reda på virke och ris från frihuggning av 3 tallar norr om Lokärrsvägens vändplan

Röja sly i dike

Block 4. Samling Svensbodabacken/Svensboda Kvarnväg.

Se gemensamma uppgifter. Röja stigarna i Kvarnkärret.

Besluta om Midsommarfirande skall arrangeras i år. Ev. avvakta pandemins utveckling.

Medtag verktyg för slyröjning.

Städa och rensa bort trasiga leksaker ur sandlådan.

Block 5. Samling Svensboda Kvarnväg/Lillsjövägen.

Se gemensamma uppgifter. Röja sly i skogspartiet mot Kvarnkärret och i område 18 mot Svensbodavägen.

Block 6. Samling Östra badet.

Se gemensamma uppgifter. Göra i ordning badet inför sommaren. Hämta bord från förrådet vid fotbollsplanen.

Block 7. Samling Norra badet.

Se gemensamma uppgifter. Göra i ordning badet inför sommaren. Dra ihop ris i område 16 för eldning till hösten.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin