Svensboda natur- och fritidsförening, SNF

PlusGirokonto till SNF är 65 48 97-8

Medlemsmöten i Svensboda natur- & fritidsförening SNF:

Årsstämma SNF

Föreningsstämma SNF

Svensboda Natur och fritidsförening (SNF)

SNF underhåller och vårdar östra badet. Underhåll och skötsel av ovanstående är endast möjligt tack vare att du betalar in medlemsavgiften.

Avgiften är f.n. 100 kr/år och betalas till Plusgiro 65 48 97 -8. Ange fastighetsnummer som avsändare.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin