Styrelsen

Styrelsens uppdrag

Av praktiska skäl, då det visat sig svårt att bemanna två styrelser har SSF och SNF samma styrelse, dock med olika ansvarsområden för vissa ledamöter. Styrelsemötena genomförs gemensamt vid varje sammanträde där respektive förening behandlas var för sig.

SSF har det statliga uppdraget att uttaxera avgifter från 170 delägarfastigheter i samfälligheten för att finansiera underhållet av 7 km väg. Vägarna inspekteras kontinuerligt av Trafikverket. SSF uppdrag innebär också att förvalta, vårda och underhålla Svensboda 1:3 och dess tillhörande markområden och byggnader.

SNF:s uppdrag är att underhålla Östra badet. Detta ska ske till nytta och användbarhet för medlemmarna på det sätt som medlemmarna bestämmer.

Styrelsen sammanträder sju gånger per år med en i förväg uppställd mötesagenda. Ärenden till styrelsens möten skall lämnas skriftligen senast 10 dagar före mötestillfället via mail till info@svensboda.se

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin