Grannsamverkan

-är ett samarbete mellan polis och boende i Svensboda och ingår inte i verksamheten för SSF eller SNF och omfattas därför inte av styrelsens ansvar. Styrelsen upplåter dock utrymme på hemsidan och i föreningsmöten/ medlemsmöten men hänvisar i alla frågor och/ eller händelser till Grannsamverkans kontaktpersoner eller polisen.

Det frivilliga engagemanget är organiserat genom att blockledaren i varje block ombesörjer så att ett kontaktombud utses, och som tillsammans med en sammankallande utgör Grannsamverkansgruppen se nedan. Gruppen informerar nya medlemmar om verksamheten. Sammankallande och kontaktperson gentemot polisen heter Jesper Forslöw.

Kontaktpersoner i respektive block

Åsah Holesäter, block 1 och 2

Vakant?, block 3

Berith Thumén, block 4

Ingemar Pettersson, block 5

Jesper Forslöw, block 6

Vakant? block 7

I samband med SNF´s årsmöten rapporteras händelser som berör Svensboda och övriga områden i Norrtälje. Vid några tillfällen har polisen deltagit för att informera om sin verksamhet. Grannsamverkangruppen har satt upp skyltar med texten Grannsamverkan i området. Syftet med skyltarna är att den presumtive tjuven skall få klart för sig att de boende är extra uppmärksamma. Med polisen som motor kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Vad innebär Grannsamverkan för dig som boende i Svensboda?

  • Var uppmärksam på främmande bilar och personer som åker runt i området.

  • Använd den s k Minneslappen som du har fått av ditt kontaktombud i blocket. Saknar du minneslappen så kontakta ditt kontaktombud. Tänk på att kopiera blanketten innan du använder den, bra att ha vid senare tillfälle.

  • Informera dina grannar när du reser bort eller inte kommer till Svensboda under en längre period. Be grannen att ordna så det ser beboligt ut på din tomt genom att t.ex. klippa gräsmattan, hänga sin tvätt på tvättvindan etc. Be grannen kontrollera fönster och dörrar så att det inte har skett något inbrott. Använd Grannlappen som du har fått av ditt kontaktombud. Har du inte grannlappen så kontakta ditt kontaktombud. Tänk på att kopiera blanketten innan du använder den.

  • Meddela ditt kontaktombud i ditt block när du har flyttat till Svensboda permanent.

  • För inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märk stöldbegärlig egendom. Kontaktombuden har blankett Värdeförteckning som du kan få samt möjligheten att låna märkningsutrustning.

  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt (kassaskåp, bankfack eller dylikt). Lås inte byrålådor eller liknande. Tjuvarna förstör dessa vid inbrott.

RING POLISEN OCH ANMÄL INBROTT, INBROTTSFÖRSÖK ELLER ANDRA IAKTTAGELSER!

MEDDELA ALLTID DITT KONTAKTOMBUD I BLOCKET NÄR DU HAR GJORT POLISANMÄLAN ELLER

TÄNKER FLYTTA FRÅN SVENSBODA!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin