Bevara Kvarnängen

Kvarnängen är namnet på det öppna området mellan Lillsjövägen och Lillsjön. Namnet kommer av att det en gång i tiden fanns en skvaltkvarn vid Kvarnbäckens utflöde i Lillsjön.

I början av 1930-talet torrlades Kvarnkärret (området mellan fotbollsplanen och Kvarnängen) genom utdikning.

Detta i syfte att utvinna större areal odlings- och betesmark. 1946 sänktes Lillsjöns vattennivå med 90 cm, bl a för att utvinna mera betesmark. Sänkningen medförde att även utflödet från Kvarnkärret (dvs Kvarnbäcken) måste nivåjusteras.

Därav ravinen som barnen numera namngivit som Älvdalen dalen där älvorna bor. Kvarnängen har öppnats upp genom att träd har fällts, buskar och sly har röjts och gräs har klippts/slagits i regi av Svenbodas Hembygds- och Kulturhistoriska Förening (SHKF).

När SHKF upphörde med sin verksamhet 2011, bildade några entusiaster Intresseföreningen Bevara Kvarnängen (IBK).

IBK består av ett gäng om 10 – 20 personer, som samlas några gånger under säsongen för att vårda och utveckla Kvarnängen till en rikt blommande än, som den en gång var.

IBK är en löst sammanhållen förening som finansieras genom eget arbete och bidrag. Maskiner inlånas vid behov.

Du som känner att du kan avvara någon eller några timmar under sommaren för arbete i trevligt sällskap för Svensbodas förskönande, är välkommen att kontakta

Anne-Lie och Conny Källström tel: 070 3088651, 070 4231045

Kvarnsten funnen på Kvarnängen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin