Fotbollsföreningen

Föreningen förfogar över en fotbollsplan vid festplatsen, Svensbodabacken. Den sköts av SFF.

Ibland förekommer organiserade matcher under veckosluten, öppna för alla oavsett kön och ålder.

Se separata anslag på tavlorna i området.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin