Badplatser

Fastigheten Svensboda 1:3, omfattar 40% av Stensjöns Norrtäljedel och 50% av Lillsjön. Det finns två badplatser i Stensjön, Norra badplatsen och Östra badplatsen.

Norra badet

Till Norra badet kommer du via Stensjövägen. Parkera bilen på ängen vid Svensbodavägen och promenera till badet då parkering längs Stensjövägen är inte tillåten. Vid badet finns badbrygga och badflotte och även en dansbana som underhålls av Fiskeföreningen. SSF sköter underhållet av badet.

Östra badet

Östra badet når du via Bergbacken. Parkera bilen på ängen vid Svensbodavägen och promenera till badet då parkering längs Bergbacken är inte tillåten. Vid badet finns badbrygga och badflotte. SNF sköter underhållet av badet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin