Avgift för vägslitage

Tillämpning av schablonavgift för tillfälligt vägslitage
gällande från 2019-01-01


Bakgrund
På SSF:s årsmöte den 26 maj 2018 beslöts att en schablonavgift kan tas ut av medlemmar som orsakar tidsbegränsad ökad trafik med tunga fordon utöver medlemmens ”normala” trafik. Storleken på schablonavgiften bestämdes till en extra gällande årsavgift. Grunden för denna avgift är § 48a i Anläggningslagen (AL), den lagparagraf som ska tillämpas bl.a. vid
nybyggnation, omfattande till eller ombyggnad, omfattande reparationer eller vid andra tunga och omfattande transporter av tillfällig karaktär.


Anmälan
Föreningsmedlem förväntas självmant anmäla till SSF:s styrelse före transporter av ovanstående karaktär och ange vilken tidsperiod som transporterna planeras ske.


Svensboda 2018-10-13
Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin