Fakta

Som fastighetsägare är man medlem i SSF, Svensboda Samfällighetsförening, en obligatorisk samfällighetsförening som har till uppgift att sköta vägarna inom området.

Till området hör också 70 hektar mark bestående av sjö, skog, åker- ängs- och hagmark som ägs gemensamt av samtliga delägarfastigheter. Vår och höst genomförs gemensamma s.k. arbetsdagar inom områdets olika delar som kallas block.

Föreningarna har årligen två möten, ordinarie föreningsstämma/ medlemsmöte i maj samt en föreningsstämma/ medlemsmöte i september för att fastställa verksamhetsplaner och budget inklusive årsavgifter för kommande verksamhetsår.

Till vänster kan du läsa mer om de båda föreningarna och nedan en bild på vårt område.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin