Kontaktuppgifter

och ansvarsfördelning

Följande styrelse fick den 26 maj 2018 förtroendet att leda SSF/SNF

Val hölls i föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF. Konstitution skedde den 9 juni 2018.

Styrelsen nås via epost: info@svensboda.se

Meddelanden distribueras till respektive ledamot/ suppleant om så anges!

Officiell postadress och telefon:

SSF/SNF c/o Meta Sundin

Lovisedalsslingan 112, 186 53 Vallentuna. Mobil: 0702 29 93 65.

Tack för att ni i möjligaste mån använder den officiella epostadressen enligt ovan!


Meta Sundin, ordförande

Gunnel Hernegran, sekreterare

Tintin Öhman, kassör

Sture Holmström, vägansvarig

Åke Pettersson, naturansvarig

Anders Lindberg, blockledaransvarig

Susanne Lyckeland, webbansvarig; webbansvarig@svensboda.se

Eva Karlsson, suppleant

Per-Anders Åhlin, suppleant

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin