Styrelsens medlemmar för SSF & SNF

Styrelsen valdes vid föreningsstämman i SSF och medlemsmötet i SNF den 27 maj 2017 och konstituerade sig den 10 juni 2017.

 

Jan Carlsson

Ordförande

Tel:070-049 97 09

jan.carlsson@svensboda.se

 

 Åke Pettersson

Skogsvårdare  

 ake.pettersson@svensboda.se

   

Anders Lindberg

Blockledaransvarig

anders.lindberg@svensboda.se

  

Sture Holmström

Vägansvarig

sture.holmström@svensboda.se

 

Tintin Öhman, Meta Sundin

Kassörer

tintin.ohman@svensboda.se; meta.sundin@svensboda.se

 

Gunnel Hernegren

Sekreterare

gunnel.hernegren@svensboda.se

 

 Susanne Lyckeland

Webbansvarig

susanne.lyckeland@svensboda.se

 

Eva Karlsson

Suppleant

eva.karlsson@svensboda.se

 

Per-Anders Åhlin

Suppleant

per.anders.ahlin@svensboda.se