Svensboda Natur & fritidsförening

 Styrelse, se SSF

Föreningens ansvarsområde är:

  • Badplatser

  • Fotbollsplan

  • Boulbanan
  • Skog och mark inom fastigheten Svensboda 1:3

Verksamheten bestäms av årsmötet varje år. Se mer under nedanstående länkar!

 


 

 Förvaltningsberättelse 2012

Budgetutfall 2012

Förvaltningsplan 2013

Budgetplan 2013

 Revisionsberättelse 2012


 Protokoll föreningsstämma maj 2013

Protokoll föreningsstämma maj 2014

Protokoll  föreningsstämma maj 2015/1

Protokoll föreningsstämma maj 2015/2

 Protokoll föreningsstämma maj 2016


 

Stadgar

Krisplan

Extra föreningsmöte september 2012