GRANNSAMVERKAN                                             Kontaktlista

Grannsamverkan i Svensboda startades vid SNF´s årsmöte 1997 och den 16 augusti vid möte med de boende och polisen utsågs 7st kontaktombud (en person från varje block) och ett huvudkontaktombud. Polisens grannsamverkansgrupp utbildade kontaktombuden och delade ut material. Kontaktombuden informerade samtliga boende i Svensboda om vikten med grannsamverkan samt utdelning av material till dem.

Åren därefter fram till i dag har vi i samband med SNF´s årsmöten rapporterat om händelser i Svensboda och övriga områden i Norrtälje. Polisen har varit med vid några tillfällen för att informera om sin verksamhet. Grannsamverkan gruppen har satt upp skyltar om att inom området råder grannsamverkan, s.k. ”grannsamverkan skyltar”. Syftet med skyltarna är att den presumtive tjuven skall få klart för sig att de boende är extra uppmärksamma.

Vad är grannsamverkan?

Med polisen som motor i grannsamverkan kan vi tillsammans minska brott och störningar i närområdet och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Vad innebär det för dig som boende i Svensboda? En del av svaret är:

· Att de boende är uppmärksam på när främmande bilar och personer rör sig på ett onaturligt sätt. Åker runt på våra vägar och rekonstruera vilka fastigheter som kan vara intressanta för inbrott.

· Vid dina iakttagelser använder du ”minneslappen” som du har fått av ditt kontakt-ombud i blocket. Har du inte minneslappen så kontakta ditt kontaktombud. Tänk på att kopiera blanketten innan du använder den för att ha vid senare tillfälle.

· Informera dina grannar när du reser bort eller inte kommer till Svensboda på en längre period. Be grannen att ordna så det ser beboligt ut på din tomt genom t.ex. klippa gräsmatta, hänga sin tvätt på tvättvindan, e.t.c. Grannen ser till ditt hus genom att kolla fönster och dörrar så att det inte har skett något inbrott. Grannsamverkan bygger på en ömsesidig hjälp till sina grannar. Använd ”grannlappen” som du har fått av ditt kontaktombud. Har du inte grannlappen så kontakta ditt kontaktombud. Tänk på att kopiera blanketten innan du använder den för att ha vid senare tillfällen.

· Meddela dina grannar och kontaktombudet på ditt block när du har köpt en ny bil eller vilka bilar som oftast besöker dig.

· Meddela ditt kontaktombud på ditt block när du har flyttat till Svensboda permanent.

· Föra inventarieförteckning och/eller fotografera/videofilma hemmet samt märka stöldbegärlig egendom.
Kontaktombuden har ”värdeförteckning” som du kan få samt möjligheten att låna ”märkningsutrustning”.

Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt (kassaskåp, bankfack o.d.). Lås inte byrålådor eller liknande. Tjuvarna förstör dessa vid inbrott.

· ALLTID RINGA POLISEN OCH ANMÄLA INBROTT, INBROTTSFÖRSÖK ELLER IAKTTAGELSER.

· ALLTID MEDDELA DITT KONTAKTOMBUD I BLOCKET NÄR DU HAR GJORT POLISANMÄLAN ELLER TÄNKER FLYTTA FRÅN SVENSBODA.

· Har du funderingar kring grannsamverkan så kontakta ditt kontaktombud i blocket.