Lillsjöns Vattenförening är Svensbodas största vattenleverantör. 

  Var sparsam med vattnet! Vårt vatten är hushållsvatten!

 Ingen vattning av gräsmattor eller liknande. 

 _______________________________________________________________________________________

 

Föreningens pumphus ligger på Svensbodabacken, vid fotbollsplan.

Vid försäljning / Ägarbyte

Säljaren skall alltid meddela köparen om vår vattenförening samt även kontakta vår kassör Anne-Marie Polz

 tel: 070 538 54 35 för att meddela nya kontaktuppgifter.