Bra att veta som boende i Svensboda ! 


 

Området består av 170 delägarfastigheter spridda över ett relativt stort geografiskt område på båda sidor om Svensbodavägen. Av dessa blir alltfler åretruntbebodda.

 Här följer några saker som kan vara bra att veta.

 ADRESS

 Om du planerar bo här permanent och föregående ägare inte var permanentboende här, ska du kontakta Lantbrevbäraren för att få dig tilldelad och anvisad plats var du ska sätta upp din postlåda. Du har också en Fastighetsbeteckning, vilken används i vissa officiella sammanhang. Fastighetsbeteckning skall skyltas i anslutning till infarten. Sen har vi numera också officiella Besöksadresser som är numrerade per väg, t ex Lillsjövägen 1, Kosvedjevägen 5 osv.

 ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER

Skoldagar går SL.s buss 620X anpassad till skoltider. D v s på morgonen mot Norrtälje och på eftermiddagen därifrån. I övrigt får man klara sig själv. Pendlarparkering för vidarebefor-dran mot Stockholm eller Norrtälje, finns längs väg 276 vid Mora vägskäl (Preem-macken) i Bergshamra och vid Roslags-Kulla skola.

APOTEK

Husapotek med begränsat sortiment finns hos ICA, Bergshamra. Annars är apoteken i Norrtälje och Åkersberga närmast.

ARBETSDAGAR

Svensboda Natur- och Fritidsförening (SNF) anordnar vid ett antal tillfällen Arbetsdagar, där vi hjälps åt att utföra angelägna gemensamma arbetsuppgifter typ städning, röjning etc. Se särskild info från SNF

AVFALL

Kompostering av biologiskt hushållsavfall är tillåtet under särskilda former. Containrar för sorterade sopor för återvinning finns vid ICA, Bergshamra. Övrigt grövre avfall kan lämnas vid återvinningsstationen i Görla industriområde, Norrtälje. För mer information; se kommunens hemsida

AVLOPP

Området har inget gemensamt eller kommunalt avlopp. Regler för enskilt avlopp hittar du också på kommunens hemsida.

BAD

Två badplatser finns inomområdet, båda i Stensjön. Östra badplatsen dit du kommer via Bergvägen och Norra badplatsen dit du kommer via Stensjövägen.

BIBLIOTEKSBUSS

Besöker Svensboda med jämna mellanrum. Se anslag på anslagstavlor.

BLOCK

Området är indelat från början i 7 block, som nu blivit 6 då block 1 och 2 slagits ihop. Se särskild info under länken "SNF".

BOULE

En Boulebana finns mitt emot festplatsen. Den sköts av vår Bouleförening ”Svensboul”.

Bortsett från viss reserverad tid för Bouleföreningen, så är banan fri att använda för vem som helst. 

CYKLANDE

Är inte tillåtet på områdets gångstigar.

Trafik 

Hastihghetsbegränsning i området är 30km. Visa respekt för lekande barn och djur!

FÖRENINGAR

Två stora föreningar finns i området, Natur- och Fritidsföreningen (SNF), Samfällighetsföreningen (SSF). Båda dessa får du separat information om.

Därutöver finns en Fiskevattenförening (Stensjön), en Bouleförening och ett antal mindre Vattenföreningar samt

Intresseföreningen Bevara Kvarnängen (IBK)

FOTBOLLSPLAN

Området förfogar över en fotbollsplan vid festplatsen, Svensbodabacken. Den sköts av SNF.

Ibland förekommer organiserade matcher under veckosluten, öppna för alla oavsett kön och ålder. Se separat anslag.

GRANNSAMVERKAN

Är ett samarbete mellan polis och boende i Svensboda. Det frivilliga engagemanget är organiserat genom ett kontaktombud i varje block, varav ett kontaktombud har samordningsansvar. Det är Grannsamverkan som åtagit sig uppdraget att hälsa nyinflyttade välkomna, och som formulerat denna kortfattade information.

Kontaktpersoner finner du under länken "Grannsamverkan"

HEMSIDA

Löpande och mera utförlig information hittar du på SNF.s hemsida  svensboda.se, där samtliga föreningar har möjlighet att informera.

Ansvarig för hemsidan är Susanne Lyckeland; susanne.lyckeland@svensboda.se

POST

Utdelning sker via lantbrevbärare och levereras under eftermiddagarna. Postlådorna är samlade i grupper vilket medför att du kan ha en viss sträcka att avverka då du hämtar posten.

Även Bring/Citymail har utdelning i Svensboda.

SJUKVÅRD

Närmaste läkarstation finns i Bergshamra, närmaste sjukhus i Norrtälje

SOPHÄMTNING

Sköts genom Norrtälje Kommuns entreprenörer. Hämtning kan fås med olika frekvenser beroende på hur ofta du kommer att vistas i Svensboda. För fastboende sker hämtning varannan vecka. Meddela Norrtälje kommun hur du vill ha det !

ÖVRIGT

Ordningsregler, stadgar för de större föreningarna, beslutsprotokoll m m, finner du under länken " SNF "

Tveka inte att ta kontakt med dina grannar eller företrädare för de olika föreningarna för att få ytterligare information, och svar på dina frågor.

 

Kolla även anslagstavlorna så ofta du kan!