Svensboda Samfällighetsförening  - SSF


SSF är en obligartorisk samfällighetsförening, som i huvudsak har till uppgift att sköta om våra vägar inom området.

Skötsel, underhåll, snöröjning, sandning etc ombesörjes av föreningen enligt upprättad underhållsplan.

SSF får varje år ett statligt vägbidrag.

Styrelsen utser inom sig, en ledamot med uppdraget "Vägmästare" som har det operativa ansvaret för vägarnas skötsel och underhåll inom området.

 

För närvarande heter vägmästaren:

Sture Holmström

sture.holmstrom@svensboda.se

 

 

Skötsel och underhåll av vägarna finansieras i huvudsak genom medlemsavgifter.

Årsavgiften betals enligt fakturadatum.

SSF håller årsmöte sista lördagen i maj varje år, om inte annat särksilt beslutas.

Ta också del av aktuell information på områdets anslagstavlor!