Under denna sida finner du LVF:s årsmötesprotokoll

samt föreningens stadgar 


 

Föreningens stadgar

 

 

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012