Vad har hänt tidigare i Svensboda 


 Boule tävling mot Vaxholm 2014

Väginformation

Dammsäkrade vägavsnitt

Besiktningsutlåtande TRV  / HOJA AB


 Bildspel Midsommar 2014

Bildspel Midsommar 2015

Bildspel Midsommar 2016


 Vad är en väg? 2014-02-08_


 Svensbodaloppet 2013  

Svensbodaloppet 2014   

Svensbodaloppet 2015

Svensbodaloppet 2016   


Kolla alltid "Svensbodablocket"    KLICK!  


Ombyggnad av elnät    2012-11-10

Vattenfall planerar att isolera linor, byta stolpar och lägga ner jordkablar i Svensboda.

Arbeterna planeras komma igång under senare hälften av 2013.

Spänningen i linorna kommer att vara oförändrat 24 kV. Blockledarna har uppmanas att ta fram kartor för vattenledningar inom områden där jordkablar skall grävas ner.

Innan arbetet kommer igång kommer Vattenfall och underentreprenörer att kontakta styrelsen. Har du frågor angående detta är du välkommen att kontakta Jan Carlsson på

tel: 070-049 97 09 eller via mail till jan.carlsson@svensboda.se

En skiss över det planerade området finner du HÄR