Östra badplatsen i Stensjön

Under 2013 sjösattes en ny brygga som även invigdes den 8 juni.