Vägsamfällighet, Natur & fritidsförening

Marklov beviljat för Svensboda 1:3

Efter beslut vid Svensboda Samfällighetsförenings medlemsmöte i september har en ansökan om marklov lämnats in till Norrtälje kommun. Ansökan beviljades under hösten och marklovet har nu vunnit laga kraft.

Syftet med marklovet var att påbörja nödvändigt förvaltningsarbete i det grönområde som ägs gemensamt av de boende i Svensboda. Som stöd för detta finns den grönområdesplan som föreningen beställt från Skogsstyrelsen och som även skickades ut till samtliga medlemmar i föreningen inför medlemsmötet i september (se Grönområdesplan under rubriken Nyheter till höger). Styrelsens förhoppning är att marklovet ska möjliggöra för föreningen att föreningens grönområden också i fortsättningen ska kunna nyttjas som fritids- och rekreationsområde.

Vad händer nu?

Styrelsen kommer i dialog med föreningens blockledare att utarbeta en plan för förvaltning inom de olika blocken. Blocken kommer sedan kunna ha denna plan som underlag för prioritering vid föreningens arbetsdagar.

Det kommer också finnas möjlighet för enskilda fastighetsägare att komma med egna önskemål om prioriterade åtgärder, som exempelvis trädfällning eller röjning av sly. Sådana önskemål kan sedan beviljas efter samråd med respektive block och styrelse.

Mer information om det fortsatta arbetet med att verkställa marklovet kommer att ges vid nästkommande stämma/medlemsmöte samt på föreningens webbplats.


Budgetförslagen för SSF och SNF 2020

finns nu att läsa här på hemsidan

under medlemssidor och respektive förening


Svensboda Natur och fritidsförening..

...(SNF) underhåller och vårdar våra gemensamma värden så att Svensboda skall fortsätta att vara ett attraktivt område och bidra till att bevara våra fastigheters värde. SNF stödjer ett flertal föreningar och aktiviteter för medlemmar.

Underhåll och skötsel av ovanstående är endast möjligt tack vare att du betalar in medlemsavgiften.

Avgiften är f.n. 500 kr/år och betalas till Plusgiro 65 48 97 -8. Ange fastighetsnummer som avsändare.

För synpunkter och eller frågor skicka meddelande till styrelsen via ovanstående länk Kontakta oss. /Styrelsen för SNF


Välkommen till vår hemsida!

Här kan du läsa om Svensboda, fakta om föreningarna och på medlemssidorna hitta det du är intresserad av.

Kolumnen till vänster anger rubriker för informationssidor med flera undergrupper att klicka på, om föreningarna och dess verksamhet (se pilar).

I den högra kolumnen finns nyheter och aktuell information, liksom kalender med händelser i fokus.

I huvudrubriken finns ett kontaktformulär där du kan skriva direkt till ordföranden för de båda föreningarna.

Om Svensboda

Svensboda fritidsområde ligger på båda sidor om Svensbodavägen mitt emellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun. Från Svensboda är det ungefär lika långt till Norrtälje som till Åkersberga, cirka 2,5 mil. Under skoldagar trafikerar SL:s buss 620x Svensboda.

Området är detaljplanerat och består av av 170 fastigheter varav f.n. 55 permanentboende. Under 2017 installerade Telia öppen fiber i området.

I området ligger Stensjön och våra två bad, ett på var sida om sjön. Det finns fotbollsplan, boulebana, föreningshus och flera aktiva fritidsföreningar samt Grannsamverkan.

Mer information om föreningarna finns under rubriken FAKTA.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin