Vägsamfällighet, Natur & fritidsförening

Funderingar på en MOTION till årsstämman?

r att en motion ska komma med i årets stämma bör denna inkomma skriftligt till styrelsen före februari månads utgång.

Läs mer HÄR:

Vad är en motion?

Hur skickar man in en motion till styrelsen?

Vad ska finnas med i en motion?

Vad kan man lämna in en motion om?

Hur arbetar styrelsen med motioner?


Hemsidans läsare tillönskas

God fortsätttning på 2019


Viktig information om FEL i utskick av faktura till SSF för 2019;

Korrekt PlusGirokonto till SSF är 55 84 34-7

Vi är tacksamma om ni har möjlighet att korrigera före inbetalning. Betalningar som felaktigt gått till SNF bokför vi naturligtvis om.

Den som saknar faktura eller vill ha ny faktura kan meddela detta i formuläret ovan Kontakta oss, så skickar vi per mail.

Styrelsen


Välkommen till vår hemsida!

Här kan du läsa om Svensboda, fakta om föreningarna och på medlemssidorna hitta det du är intresserad av.

Kolumnen till vänster anger rubriker för informationssidor med flera undergrupper att klicka på, om föreningarna och dess verksamhet (se pilar).

I den högra kolumnen finns nyheter och aktuell information, liksom kalender med händelser i fokus.

I huvudrubriken finns ett kontaktformulär där du kan skriva direkt till ordföranden för de båda föreningarna.

Om Svensboda

Svensboda fritidsområde ligger på båda sidor om Svensbodavägen mitt emellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun. Från Svensboda är det ungefär lika långt till Norrtälje som till Åkersberga, cirka 2,5 mil. Under skoldagar trafikerar SL:s buss 620x Svensboda.

Området är detaljplanerat och består av av 170 fastigheter varav f.n. 55 permanentboende. Under 2017 installerade Telia öppen fiber i området.

I området ligger Stensjön och våra två bad, ett på var sida om sjön. Det finns fotbollsplan, boulebana, föreningshus och flera aktiva fritidsföreningar samt Grannsamverkan.

Mer information om föreningarna finns under rubriken FAKTA.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin