Vägsamfällighet, Natur & fritidsförening


ELDNINGSFÖRBUD I SVENSBODA

Från 1 april till 30 september råder alltid eldningsförbud inom detaljplanerat område (gäller även eldning i tunna). Det är ett förbud som bygg- och miljökontoret har utfärdat av miljö- och hälskoskäl. Förbudet gäller även om Räddningstjänstens brandriskprognos generellt tillåter eldning.

https://www.norrtalje.se/info/bo-och-miljo/brandskydd-och-sotning/elda-utomhus/Ditt medlemskap i SNF är avgörande!

Svensboda Natur och Fritidsförening (SNF) underhåller och vårdar våra gemensamma värden så att Svensboda skall fortsätta att vara ett attraktivt område och bidra till att bevara våra fastigheters värde. SNF stödjer ett flertal föreningar och aktiviteter för medlemmar.

Underhåll och skötsel av ovanstående är endast möjligt tack vare att du betalar in medlemsavgiften.

Avgiften är f.n. 550 kr/år och betalas till Plusgiro 65 48 97 -8. Ange fastighetsnummer som avsändare.

För synpunkter och eller frågor skicka meddelande till styrelsen via ovanstående länk Kontakta oss. /Styrelsen för SNF


Välkommen till vår hemsida!

Här kan du läsa om Svensboda, fakta om föreningarna och på medlemssidorna hitta det du är intresserad av.

Kolumnen till vänster anger rubriker för informationssidor med flera undergrupper att klicka på, om föreningarna och dess verksamhet (se pilar).

I den högra kolumnen finns nyheter och aktuell information, liksom kalender med händelser i fokus.

I huvudrubriken finns ett kontaktformulär där du kan skriva direkt till ordföranden för de båda föreningarna.

Om Svensboda

Svensboda fritidsområde ligger på båda sidor om Svensbodavägen mitt emellan Roslagskulla kyrka och Bergshamra i Norrtälje kommun. Från Svensboda är det ungefär lika långt till Norrtälje som till Åkersberga, cirka 2,5 mil. Under skoldagar trafikerar SL:s buss 620x Svensboda.

Området är detaljplanerat och består av av 170 fastigheter varav f.n. 55 permanentboende. Under 2017 installerade Telia öppen fiber i området.

I området ligger Stensjön och våra två bad, ett på var sida om sjön. Det finns fotbollsplan, boulebana, föreningshus och flera aktiva fritidsföreningar samt Grannsamverkan.

Mer information om föreningarna finns under rubriken FAKTA.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.
www.svensboda.se/admin